Ιατρείο

Στo ιατρείo της καρδιολόγου στην Ηλιούπολη, παρέχονται υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας διαγνωστικά μέσα και προσφέρονται σύγχρονες θεραπευτικές-λύσεις.

 

Μέλημά μας είναι η εξυπηρέτησή σας να είναι φιλική και άμεση και η παραμονή σας στο χώρο μας να είναι ευχάριστη σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο άνετο περιβάλλον.