Υπηρεσίες

Όλες οι υπηρεσίες

Υπερηχογραφικός έλεγχος καρδιάς κι αορτής (Triplex)

Πρόκειται για μια ανώδυνη υπερηχογραφική εξέταση της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων διαρκείας περίπου 30 λεπτών. Έχουμε τη δυνατότητα να διαγνώσουμε συγγενείς παθήσεις της καρδιάς (από τη γέννηση) αλλά κι επίκτητες δομικές καρδιοπάθειες. Είναι η μέθοδος που μας δίνει τι περισσότερες πληροφορίες για παθήσεις της καρδιάς όπως η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια, οι βαλβιδοπάθειες, η περικαρδίτιδα, η μυοκαρδίτιδα, τα ανευρύσματα κι άλλα. Δεν έχει ακτινοβολία και μπορεί να επαναλαμβάνεται όσο συχνά χρειάζεται.

Test κοπώσεως

Πρόκειται για μια εξέταση που διενεργείται συνήθως σε κυλιόμενο τάπητα με τον ασθενή συνδεδεμένο μέσω ηλεκτροδίων σε ένα μόνιτορ όπου παρακολουθείται η λειτουργία της καρδιάς του. Έχει θέση σε ασθενείς που παρουσιάζουν κάποιο ύποπτο ενόχλημα, όπως πόνο στο στήθος, δυσφορία - δύσπνοια για διάγνωση της στεφανιαίας νόσου ή σε ασθενείς με γνωστή καρδιοπάθεια για παρακολούθηση της παθήσεως τους.

Βεβαίωση Άθλησης

Χρειάζεστε υποχρεωτικά ιατρική βεβαίωση μαθητή στο νηπιαγωγείο, στην Α΄, Γ΄, Ε΄, δημοτικού, στην Α΄γυμνασίου και στην Α΄ λυκείου.

Έλεγχος μετά από Covid-19

Holter ρυθμού

Το Holter ρυθμού (ή Holter καρδιάς) αναφέρεται στη συνεχή καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, για ένα 24ωρο, 48ωρο ή μέχρι και 7 ημέρες. Ο ασθενής φοράει μια μικρή συσκευή στο μέγεθος ενός κινητού τηλεφώνου συνδεδεμένη με ηλεκτρόδια στο στήθος του. Μετά το επιθυμητό διάστημα καταγραφής, επισκέπτεται το ιατρείο όπου γίνεται η αφαίρεση της συσκευής και η ανάλυση της καταγραφής. Δίνει χρήσιμες πληροφορίες για αρρυθμιολογικές παθήσεις όπως η κολπική μαρμαρυγή, και κατευθύνει τη θεραπεία σε καταστάσεις όπως η λιποθυμία – συγκοπή, το αίσθημα παλμών κι άλλα.

Holter πίεσης

Είναι ο πλέον αξιόπιστος τρόπος διάγνωσης και παρακολούθησης της αρτηριακής υπέρτασης. Ο ασθενής επισκέπτεται το ιατρείο δύο φορές προκειμένου να γίνει η τοποθέτηση και η αφαίρεση της συσκευής, η οποία μοιάζει με πιεσόμετρο και τοποθετείται στο μπράτσο του εξεταζόμενου. Με αυτόματο τρόπο συλλέγονται μετρήσεις ανά 20 λεπτά η μια ώρα και μ’ αυτόν τον τρόπο έχουμε στοιχεία που μας κατευθύνουν να ορίσουμε την πιο αποτελεσματική θεραπεία για το συγκεκριμένο άνθρωπο.

Συνταγογράφηση

Η καρδιολόγος είναι πιστοποιημένη από τον (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων.

Κάρτα υγείας αθλητή

Η κάρτα υγείας αθλητή είναι υποχρεωτική για όσους έχουν δελτίο σε σωματείο. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο και ισχύει για ένα (1) έτος.