Τα στατιστικά της “πίεσης”.

Τα στατιστικά της “πίεσης”.

 • Ένας στους 3 ενήλικες έχει υπέρταση. Όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται και η πίεση. Σε ηλικία άνω των 70 ετών, οι 2 στους 3 έχουν υπέρταση. Νεαρότερα άτομα ηλικίας 40 με 50 ετών, ο ένας στους 3 έχει υπέρταση.
 • Εννιά στους δέκα υπερτασικούς δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν αυξημένη πίεση. Η αυξημένη πίεση δε δίνει συμπτώματα τις περισσότερες φορές.
 • Στο 30-50 % των περιπτώσεων η υπέρταση  είναι κληρονομική και μάλιστα κληρονομείται συχνότερα από τη μητέρα.
 • Σε ποσοστό 90-95% δεν βρίσκουμε την αιτία της υπέρτασης (Ιδιοπαθής υπέρταση). Στο υπόλοιπο 5%  μπορεί να οφείλεται σε κάποια πάθηση άλλου οργάνου πχ νεφρών, επινεφριδίων κλπ.
 • Ο υπερτασικός έχει:
  • 6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο
  • 3 με 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσει καρδιακή ανεπάρκεια
  • 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθει έμφραγμα του μυοκαρδίου και
  • 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθει νεφρική ανεπάρκεια
 • πριν την ηλικία των 50,  έχουμε περισσότερους άνδρες υπερτασικούς από ό,τι γυναίκες. Μετά τα 50, η επίπτωση της υπέρτασης είναι ίδια και στα δύο φύλα.
No Comments

Post A Comment